Historie

Historie Klubu českých turistů v Tupesích

Klub českých turistů v Tupesích patří počtem členů i nabídkou turistických akcí mezi nejaktivnější na Uherskohradištském okrese. Pozoruhodná je i jeho historie. V první polovině 20. století se o turistickou činnost pokoušeli členové organizace Orel, po druhé světové válce, již od roku 1945, Junáci, organizace, která byla po roce 1948 zrušena. Skutečně organizovaná turistika, byla prováděna v rámci pionýrské organizace při základní škole od roku 1964.

Tupeská turistika se osamostatnila 22.6.1973 založením Turistického odboru při Tělovýchovné Jednotě Sokol v Tupesích. Zakladatelem organizace byl František Mikula (nar. l937), v té době zástupce ředitele základní školy. Členskou základnu tvořilo 22 členů (3 dospělí: František Mikula, Josef  Frýza  a Anežka Mikulová a 19 dětí ). V průběhu šesti měsíců se členská základna zvýšila na 26 členů a 23 dětí. Tato skutečnost byla podnětem pro založení turistického oddílu mládeže (TOM 7007). Oddíl byl ustaven 1.února 1974 a ústředím zaregistrován 26.února 1974. V této organizační podobě pracoval Odbor turistiky po dobu 16-ti let. Do řídící práce se aktivně zapojili další členové: Josef Dohnal, Miloslav Hejda, Jaroslav Frýza a František Maňásek.

Tělovýchovná Jednota TJ Sokol Tupesy byla zaměřena především na fotbal a turistické aktivity byly jen vedlejší záležitostí. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto vytvořit samostatnou organizaci. Stalo se tak 13. července 1990.  Na valné hromadě, která se konala tohoto dne, byl založen samostatný Klub českých turistů  Tupesy.

V současné době (2010) má organizace 76 členů a 32 členů TOM. Bohatou turistickou činnost organizuje výbor v čele s předsedou Františkem Mikulou. Dále ve výboru aktivně pracují Josef Dohnal, Miloslav Hejda, Vlastimil Kořínek a JiříVycudilík.

V letech 1973 – 2010 bylo postupně v KČT Tupesy zaregistrováno 428 členů (z Tupes, Břestku, Buchlovic, Zlechova, St. Města, Uh.Hradiště, Mařatic, Kunovic, Hluku, Traplic,

Nedakonic, Vyškova). 4 členové mají kvalifikaci cvičitele III. Třídy, 8 členů kvalifikaci IV.třídy. Turistickým oddílem mládeže prošlo od jeho založení 278 dětí ve věku do 15 let. Aktivitou patřili a patří členové TOMu mezi nejaktivnější v rámci okresu i kraje. Od roku 1994 je náš

TOM 7007 členem Asociace turistických oddílů České republiky, je zakladatelem nejslavnější turistické akce Zlínského kraje Předsilvestrovského výstupu na nejvyšší kopec Chřibů Brdo, která se koná vždy 30. prosince (v roce 2010  se uskuteční již 36. ročník).

V roce 1975 byla založena, dnes již slavná,tradice vysokohorské turistiky ve Vysokých Tatrách a družební spolupráce se Základní školou ve Velkom Slavkove v okrese Poprad, která

v průběhu let nebyla nikdy přerušena a má charakter reciproční. Oblast Vysokých Tater již navštívilo 921 členů TOMu, KČT i neorganizovaných turistů! 32 členů TOM získalo výkonnostní třídu III. Stupně, 9 členů II. Výkonnostní třídu, 11 členů splnilo podmínky stříbrného odznaku v turistice. 6 hlídek TOM se probojovalo do krajského kola a l hlídka do republikového finále v turisticko branných závodech

Vedoucím TOMu byl v letech 1974 – 2000 František Mikula, od roku 2001 pak doposud Mgr. Antonín Ťuhýček. Pro členy TOMu se uskutečnilo celkem 21 stálých stanových táborů, 15 táborů putovních a 24 táborů s ubytovánín na pevné základně. Tábory obsáhly významné oblasti České a Slovenské republiky.

Významná byla účast na celostátních letních akcích.Expedice Praha,Bratislava, celostátní srazy (3x ) a celostátní výstupy na Sněžku (2x).Účast na zimních celostátních srazech: na Jizerce, v Šarišské vrchovině, v Hrubém Jeseníku, v Moravském krasu, 3x zimní Vysoké Tatry.Zahraniční pobytové tábory v Bulharsku proběhly v letech 1974-1988, v Jugoslávii (Živogošť) v letech 1984 -1989.

Gálfy